مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (81), سال (2009-1) , صفحات (135-163)

عنوان : ( بررسی روش عمومی شیخ طوسی درکتاب الفهرست )

نویسندگان: رحیمه ببرکته شمشیری , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی ازاصول چهارگانه رجالی شیعه الفهرست اثر شیخ طوسی مشهور به شیخ الطایفه است...دراین مقاله [...] سعی کرده ایم روش شیخ طوسی رادربیان اطلاعات عمومی پیرامون نویسندگان ومؤلفات آنان وچگونگی ارائه آن به دست آوریم.

کلمات کلیدی

, شیخ طوسی, فهرست نگاری , الفهرست , مؤلفات شیعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015195,
author = {ببرکته شمشیری, رحیمه and جلالی, مهدی},
title = {بررسی روش عمومی شیخ طوسی درکتاب الفهرست},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {81},
month = {January},
issn = {1010-4992},
pages = {135--163},
numpages = {28},
keywords = {شیخ طوسی،فهرست نگاری ،الفهرست ،مؤلفات شیعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش عمومی شیخ طوسی درکتاب الفهرست
%A ببرکته شمشیری, رحیمه
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]