سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت )

نویسندگان: علیرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت

کلمات کلیدی

, واریوگرام, دامنه تاثیر, اثر قطعه ای, حد آستانه, کریجینگ, نقشه توزیع مکانی علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015249,
author = {باقری, علیرضا and راشدمحصل, محمدحسن and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {واریوگرام، دامنه تاثیر، اثر قطعه ای، حد آستانه، کریجینگ، نقشه توزیع مکانی علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت
%A باقری, علیرضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]