همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بو مادران یکی از جنس های دارویی متعلق به خانواده مر کبان است.....

کلمات کلیدی

, بومادران, گیاهان بومی, خصوصیات مرفولوژیک, اهلی کردن, گیاهان زینتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015267,
author = {غنی, عسکر and تهرانی فر, علی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد},
booktitle = {همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بومادران، گیاهان بومی،خصوصیات مرفولوژیک،اهلی کردن،گیاهان زینتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد
%A غنی, عسکر
%A تهرانی فر, علی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]