پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , محمود خطیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیرورقها هنگامی که تحت اثر بارهای موضعی قرار می گیرند، دارای رفتاری غیرخطی و پیچیده می باشند. در حال حاضر نتایج حاصل از رابطه های موجود برای تعیین مقاومت نهایی تیرورقها در مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش، دارای خطای زیادی می باشند. در این مقاله ضمن بررسی دقت رابطه های موجود، با استفاده از روش میانگین گیری موزون، رابطه جدیدی برای تعیین مقاومت نهایی تیرورقها پیشنهاد می گردد. برای انجام این کار، از ترکیب ضریبدار رابطه های قبلی که نتایج بهتری را نسبت به سایر روابط از خود نشان می دهند، استفاده می گردد. برای یافتن ضرایب مجهول در رابطه پیشنهادی، از الگوریتم ژنتیک بهره جسته می شود. مقایسه نتایج حاصل از کاربرد رابطه پیشنهادی با نتایج آزمایش، نشان می دهد که رابطه جدید در تعیین مقاومت نهایی تیرورقها نسبت به رابطه های پیشین، از دقت بالاتری برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تیرورق ها, بارهای موضعی, الگوریتم ژنتیک, میانگین موزون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015271,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and محمود خطیبی},
title = {استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تیرورق ها، بارهای موضعی، الگوریتم ژنتیک، میانگین موزون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A محمود خطیبی
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]