پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , مهراله رخشانی مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه با توسعه تکنولوژی بتن، استفاده از بتن با مقاومت بالا در سازه ها افزایش یافته است، به طوری که امروزه بطور فزاینده ای از بتن با مقاومت بیش از 110 مگا پاسکال، در سازه های بتنی مناطق زلزله خیز استفاده می شود. این نوع بتن، بطور نسبی دارای طبیعت شکننده ای بوده که باعث گسیختگی ناگهانی و تردگونه آن می گردد. از این رو، برای اصلاح رفتار، افزایش مقاومت و انعطاف پذیری ستون های ساخته شده از این نوع بتن، از اثر دورگیری (محصور شدگی) استفاده می شود. در این پژوهش، مدل های تحلیلی پیشنهاد شده برای محاسبه مقاومت ستون های بتنی محصور شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بررسی های انجام شده نشان می دهد که در تعیین مقاومت نهایی این نوع ستون ها، لازم است که عدم قطعیت های مربوط به ماهیت ناشناخته عوامل موثر در ایجاد مقاومت، در نظر گرفته شود. برای این کار لازم است که با انجام یک تحلیل احتمال اندیشانه، عدم قطعیت های ناشی از طبیعت آماری متغیر ها را به صورت روابط ریاضی در آورده و ملاحظات ایمنی (قابلیت اطمینان) را بطور کمی وارد فرآیند طراحی نمود. در این مقاله، برای در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها، مقاومت جاری شدن فولاد جانبی و مقاومت بتن به صورت متغیرهای تصادفی با تابع چگالی احتمال نرمال و لگ نرمال با ضرایب پراکندگی 10، 15 و 20 درصد در نظر گرفته می شود. برای تولید متغیر های تصادفی فوق، از روش مونت کارلو استفاده می گردد. با استفاده از متغیر های تولید شده، پارامتر های مربوط به مقاومت مقطع محصور شده محاسبه و با نتایج آزمایش مقایسه می گردد. بدین ترتیب قابلیت اطمینان هر یک از مدل های پیشنهادی مشخص و سطح ایمنی هر کدام تعیین می گردد

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تحلیل احتمال اندیشانه, روش مونت کارلو, بتن با مقاومت بالا, دورگیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015273,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and رخشانی مهر, مهراله},
title = {تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تحلیل احتمال اندیشانه، روش مونت کارلو، بتن با مقاومت بالا، دورگیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A رخشانی مهر, مهراله
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]