سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند )

نویسندگان: لیلا علیمرادی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , امیر احمدیان یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند

کلمات کلیدی

ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015278,
author = {لیلا علیمرادی and راشدمحصل, محمدحسن and خزاعی, حمیدرضا and امیر احمدیان یزدی},
title = {ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند
%A لیلا علیمرادی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A خزاعی, حمیدرضا
%A امیر احمدیان یزدی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]