نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی , 2009-11-19

عنوان : ( آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی ( 34S, 15N, 13C, 2H ,18O) )

نویسندگان: حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ایزوتوپهای پایدار یکی از مهمترین فناوری هایی است که در مطالعات علوم زمین (به خصوص منابع آب و محیط زیست) کاربرد زیادی دارند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه نمونه برداری از منابع آبهای زیرزمینی و چگونگی آماده سازی نمونه ها برای ایزوتوپهای مختلف (34S, 15N, 13C, 2H, 18O)، استانداردهای لازم و دستگاهها مرتبط ( از جمله: Thermo Finnigan Delta Plus CF- IRMS، Total Carbon Analyser (TCA)، Gas Chromatography (GC)، Elemental Analyser-(EA) و Laser Spectroscopy -LGR) و همچنین روشهای اندازه گیری و تصحیح ایزوتوپهای پایدار مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپهای پایدار, آبهای زیرزمینی, نمونه برداری, آنالیز ایزوتوپها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015316,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی ( 34S, 15N, 13C, 2H ,18O)},
booktitle = {نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی},
year = {2009},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {ایزوتوپهای پایدار، آبهای زیرزمینی، نمونه برداری، آنالیز ایزوتوپها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی ( 34S, 15N, 13C, 2H ,18O)
%A محمدزاده, حسین
%J نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
%D 2009

[Download]