شانزدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران , 2010-02-17

عنوان : ( مطالعه خطوط نوترون افشان )

نویسندگان: مهدی ابراهیمی لوشاب , سیدبیژن جیا , داوود میرزایی , محمدهادی هادی زاده یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر ایزوتوپ های هشت عنصر اول بطور تجربی تا مرز نوترون افشان مشاهده شده اند که فرمول نیمه تجربی جرم وایزاکر تا حدودی می تواند وجود این ایزوتوپ ها را توجیه کند، اما بسیاری از ایزوتوپ های دیگر توسط این فرمول غیر قابل توجیه است. ما با بکار بردن فرمول ترمیم یافته نیمه تجربی جرم که در آن شش جمله اصلاحی اضافی در نظر گرفته شده است، توانستیم مرز نوترون و پروتون افشانی را بدست آوریم که رابطه وایزاکر پیش بینی نمی کند و با تجربه سازگاری بیشتری دارد. همچنین این رابطه می تواند ایزوتوپ هایی را که هنوز مشاهده نشده اند نیز پیش بینی کند.

کلمات کلیدی

, مرز نوترون و پروتون افشان, فرمول نیمه تجربی جرم وایزاکر , فرمول نیمه تجربی ترمیم یافته, انرژی جدایی نوکلئون, ویژه هستههای مقید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015318,
author = {ابراهیمی لوشاب, مهدی and جیا, سیدبیژن and میرزایی, داوود and هادی زاده یزدی, محمدهادی},
title = {مطالعه خطوط نوترون افشان},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران},
year = {2010},
location = {قشم, ايران},
keywords = {مرز نوترون و پروتون افشان، فرمول نیمه تجربی جرم وایزاکر ، فرمول نیمه تجربی ترمیم یافته، انرژی جدایی نوکلئون، ویژه هستههای مقید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خطوط نوترون افشان
%A ابراهیمی لوشاب, مهدی
%A جیا, سیدبیژن
%A میرزایی, داوود
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%J شانزدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران
%D 2010

[Download]