سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود )

نویسندگان: نجمه نساری , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود

کلمات کلیدی

, شخم حفاظتی, شخم رایج, نخود, وجین دستی, علف کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015332,
author = {نساری, نجمه and قربانی, رضا and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {شخم حفاظتی، شخم رایج،نخود، وجین دستی، علف کش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود
%A نساری, نجمه
%A قربانی, رضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]