سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین

کلمات کلیدی

, گندم, جو, متریبیوزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015333,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and حیدری, مجید and چیت بند, علی اصغر and عباسیان, عباس and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {گندم، جو، متریبیوزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A حیدری, مجید
%A چیت بند, علی اصغر
%A عباسیان, عباس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]