ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31

عنوان : ( مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان )

نویسندگان: امیر وفافر , بهزاد محمدی , کامران سرداری , ایمان رفیعیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان

کلمات کلیدی

مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015342,
author = {امیر وفافر and بهزاد محمدی and سرداری, کامران and ایمان رفیعیان},
title = {مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان},
booktitle = {ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان
%A امیر وفافر
%A بهزاد محمدی
%A سرداری, کامران
%A ایمان رفیعیان
%J ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]