ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31

عنوان : ( ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش )

نویسندگان: مرتضی گرجی دوز , نیما فرزانه , الهه خزاعی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش

کلمات کلیدی

ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015344,
author = {مرتضی گرجی دوز and فرزانه, نیما and خزاعی, الهه and سرداری, کامران},
title = {ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش},
booktitle = {ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش
%A مرتضی گرجی دوز
%A فرزانه, نیما
%A خزاعی, الهه
%A سرداری, کامران
%J ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]