ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31

عنوان : ( معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو )

نویسندگان: علیرضا علوی طباطبائی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو

کلمات کلیدی

معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015345,
author = {علیرضا علوی طباطبائی and سرداری, کامران},
title = {معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو},
booktitle = {ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو
%A علیرضا علوی طباطبائی
%A سرداری, کامران
%J ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]