علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (12), شماره (43), سال (2008-12) , صفحات (39-87)

عنوان : ( بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی )

نویسندگان: عباس کشاورز شکری , زاهد غفاری هشچین , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسندگان ضمن بررسی تبیینی تئوری های انقلاب و نظریه های انقلاب اسلامی ایران،با بررسی انتقادی،به تحلیل نقطه های ضعف و قوت این نظریه ها پرداخته اند.

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی, تئوری های انقلاب , تئوری های انقلاب اسلامی, تبیین های تئوریک, بررسی انتقادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015359,
author = {عباس کشاورز شکری and زاهد غفاری هشچین and خلیلی, محسن},
title = {بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی},
journal = {علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی},
year = {2008},
volume = {12},
number = {43},
month = {December},
issn = {1735-1162},
pages = {39--87},
numpages = {48},
keywords = {انقلاب اسلامی،تئوری های انقلاب ،تئوری های انقلاب اسلامی،تبیین های تئوریک،بررسی انتقادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی
%A عباس کشاورز شکری
%A زاهد غفاری هشچین
%A خلیلی, محسن
%J علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی
%@ 1735-1162
%D 2008

[Download]