سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی , عادل براری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک

کلمات کلیدی

, بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین, کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015366,
author = {وحیدی نیا, محمد and شفیعی اردستانی, میثم and عادل براری},
title = {بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
%A وحیدی نیا, محمد
%A شفیعی اردستانی, میثم
%A عادل براری
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]