سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , علی نظافت , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)

کلمات کلیدی

زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015367,
author = {وحیدی نیا, محمد and نظافت, علی and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)
%A وحیدی نیا, محمد
%A نظافت, علی
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]