سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , مهرانه عبدالشاهی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)

کلمات کلیدی

بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015369,
author = {وحیدی نیا, محمد and عبدالشاهی, مهرانه and عاشوری, علیرضا},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)
%A وحیدی نیا, محمد
%A عبدالشاهی, مهرانه
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]