سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , مرتضی طاهر پور خلیل آباد , سمیّه عنایتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

کلمات کلیدی

, اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر, حوضه رسوبی کپه داغ, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015370,
author = {وحیدی نیا, محمد and مرتضی طاهر پور خلیل آباد and عنایتی, سمیّه},
title = {اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A وحیدی نیا, محمد
%A مرتضی طاهر پور خلیل آباد
%A عنایتی, سمیّه
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]