سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ )

نویسندگان: الهام داوطلب زرقی , ابراهیم قاسمی ن‍زاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سرچشمه

کلمات کلیدی

پالینوفاسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015371,
author = {داوطلب زرقی, الهام and ابراهیم قاسمی ن‍زاد and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پالینوفاسیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ
%A داوطلب زرقی, الهام
%A ابراهیم قاسمی ن‍زاد
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]