سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی )

نویسندگان: فرزانه خالقی خبازان , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی

کلمات کلیدی

تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015372,
author = {فرزانه خالقی خبازان and عاشوری, علیرضا and علی اصغر آریایی and وحیدی نیا, محمد},
title = {تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی
%A فرزانه خالقی خبازان
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر آریایی
%A وحیدی نیا, محمد
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]