هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2010-02-04

عنوان : ( فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران )

نویسندگان: سحر سلطانی , زهرا گلریز ضیایی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب اقتصاددانان توسعه بر وابستگی متقابل میان رشد کشاورزی و صنعت تاکید می‌کنند. شناخت رابطه بین بخش‌های اقتصادی یک کشور، برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی گذشته و شکل‌گیری استراتژی‌های آینده بسیار ضروری می‌نماید. بدون شناخت ارتباط متقابل بین بخش‌های اقتصادی، شناخت سیاست‌های مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی مشکل خواهد بود. این مطالعه به بررسی فرآیند تعامل بخش کشاورزی و صنعت در ایران و طی دوره 85-1338 با استفاده از روش جوهانسون می‌پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این الگو شامل ‌تولید ناخالص ملی، قیمت و سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بخش‌های کشاورزی و صنعت می‌باشد. نتایج برآورد مدل در این مطالعه گواه بر برونزایی تولید بخش کشاورزی از صنعت می‌باشد و تنها وجود یک رابطه علیت یک طرفه از بخش کشاورزی به صنعت را تایید می‌نماید.

کلمات کلیدی

, بخش صنعت, ‌ بخش کشاورزی, ‌ روش جوهانسون, ‌ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015376,
author = {سحر سلطانی and زهرا گلریز ضیایی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران},
booktitle = {هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بخش صنعت،‌ بخش کشاورزی،‌ روش جوهانسون،‌ ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران
%A سحر سلطانی
%A زهرا گلریز ضیایی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2010

[Download]