کنفرانس فیزیک ایران , 2008-08-25

عنوان : ( جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون )

نویسندگان: پروین اسلامی , مرضیه متقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی وجود جوابهای سالیتونی پلاسمای مغناطیسی سه مؤلفه ای یون- الکترون-پوزیترون می پردازیم و محدوده سرعت امواج سالیتونی را محاسبه می-نمائیم. علاوه برآن تأثیرتغییرات پارامترهای جهت میدان مغناطیسی، نسبت دمای الکترون به پوزیترون و چگالی پوزیترون را بردامنه و وجود امواج سالیتونی بررسی نموده ایم.

کلمات کلیدی

, پلاسمای مغناطیسی سه مؤلفه ای یون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015377,
author = {اسلامی, پروین and مرضیه متقی زاده},
title = {جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2008},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {پلاسمای مغناطیسی سه مؤلفه ای یون- الکترون-پوزیترون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون
%A اسلامی, پروین
%A مرضیه متقی زاده
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2008

[Download]