الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب , 2010-02-20

عنوان : ( بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بیژن قهرمان , فرزانه صالحی رضاابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد

کلمات کلیدی

بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015378,
author = {دانشورکاخکی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر and قهرمان, بیژن and صالحی رضاابادی, فرزانه},
title = {بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد},
booktitle = {الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد
%A دانشورکاخکی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A قهرمان, بیژن
%A صالحی رضاابادی, فرزانه
%J الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب
%D 2010

[Download]