همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور , 2010-02-04

عنوان : ( مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سمانه شاه حسین دستجردی , علی دریجانی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقدامات پیشگیرانه‌ای (مدیریت ریسک خشکسالی) که بتواند اثرات خشکسالی را کاهش دهد، نه‌تنها در مقایسه با هزینه‌های جبران خسارت مبلغ ناچیزی می‌باشد، بلکه این اقدامات در هزینه‌هایی که بعد از وقوع خشکسالی صرف می‌شود، به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها نیز می‌انجامد. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک خشکسالی، در تحقیق حاضر ضمن ارزیابی خشکسالی‌ها و پیش‌بینی احتمال وقوع آن‌ها، به ارائه راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی با هدف کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان در دوره‌های آتی خشکسالی و استفاده پایدار از منابع آبی در استان گلستان پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس در خشکسالی سال زراعی 87-1386 با 900 میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را در استان داشته است، تمرکز مطالعه حاضر بر این شهرستان قرار داده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات ایستگاه بارانسنجی گنبد واقع در بخش مرکزی شهرستان گنبدکاووس طی سال‌های 87-1346 استفاده شده است. از شاخص استانداردشده بارش (SPI) و روش ریاضی زنجیره مارکوف برای ارزیابی و پیش‌بینی احتمال وقوع خشکسالی‌ها بهره گرفته شده است. نتایج پیش‌بینی روش زنجیره مارکوف نشان داد که در بلندمدت، احتمال وقوع خشکسالی‌ها بیش از احتمال وقوع ترسالی‌هاست. لذا برای مقابله با این پدیده و با هدف بهره‌برداری پایدار از منابع آبی منطقه با استفاده از روش AHP راهکارهای عملی برای دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است. از اینرو لازم است برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران منطقه‌ای با تکیه بر روش‌های مدیریت ریسک خشکسالی تلاش نمایند تا ضمن کاهش اثرات این پدیده ‌بر بخش کشاورزی، زمینه لازم را برای استفاده پایدار از منابع آبی فراهم نمایند.

کلمات کلیدی

, مدیریت ریسک خشکسالی, زنجیره مارکوف, کشاورزی, پایداری منابع آبی, گنبدکاووس, گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015380,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and شاه حسین دستجردی, سمانه and علی دریجانی and داوری, کامران},
title = {مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان},
booktitle = {همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت ریسک خشکسالی، زنجیره مارکوف، کشاورزی، پایداری منابع آبی، گنبدکاووس، گلستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%A علی دریجانی
%A داوری, کامران
%J همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور
%D 2010

[Download]