دوازدهمین کنگره جامعه دامپزشکی ایران , 2002-02-12

عنوان : ( مشاهدات درمانگاهی - آسیب شناختی از رخداد فلجی کنه زاد Tick paralysisدر یک گله گوسفند عشایری در استان فارس )

نویسندگان: کامران شریفی , غلامرضا محمدی , عزیزاله خداکرم تفتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه رخداد فلجی کنه زاد در یک گله گوسفند عشایری در استان فارس گزارش شده است

کلمات کلیدی

, کنه, فلجی , گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015383,
author = {شریفی, کامران and محمدی, غلامرضا and عزیزاله خداکرم تفتی},
title = {مشاهدات درمانگاهی - آسیب شناختی از رخداد فلجی کنه زاد Tick paralysisدر یک گله گوسفند عشایری در استان فارس},
booktitle = {دوازدهمین کنگره جامعه دامپزشکی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنه، فلجی ، گوسفند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشاهدات درمانگاهی - آسیب شناختی از رخداد فلجی کنه زاد Tick paralysisدر یک گله گوسفند عشایری در استان فارس
%A شریفی, کامران
%A محمدی, غلامرضا
%A عزیزاله خداکرم تفتی
%J دوازدهمین کنگره جامعه دامپزشکی ایران
%D 2002

[Download]