سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( ارزیابی مقاومت به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در توده های یولاف وحشی (Avena ludovici ana Dur.) مزارع گندم استان خوزستان )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی مقاومت به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در توده های یولاف وحشی (Avena ludovici ana Dur.) مزارع گندم استان خوزستان

کلمات کلیدی

, آزمایش غربال, آزمایش پاسخ به دوز, درجه مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015393,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and اسکندر زند and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی مقاومت به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در توده های یولاف وحشی (Avena ludovici ana Dur.) مزارع گندم استان خوزستان},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {آزمایش غربال، آزمایش پاسخ به دوز، درجه مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقاومت به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در توده های یولاف وحشی (Avena ludovici ana Dur.) مزارع گندم استان خوزستان
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A اسکندر زند
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]