اولین همایش روان شناسی پویایی در ایران , 2010-02-24

عنوان : ( عشق گمشده روان شناسان )

نویسندگان: حسین حسن آبادی , شاهد مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده عشق با خلقت و نهاد انسان پیوندی جدا نشدنی دارد .از ابتدای خلقت با ما بوده و تا بینهایت نیز رهایمان نخواهد کرد. اولین گریه انسان بخاطر دور افتادن از معشوق بوده است و حتی اگر صد سال تنها مانده و او را از عشق نهی کنند و بترسانند که گرفتار عشق شدن بساط هستی را برهم خواهد زد باز هم ناگزیر از آن است (مارکز ،1386).سلامت و بیماری ما وابسته به محبت است. محرومیت ، آلودگی و انکار آن نه تنها ما را در امان نگه نمی دارد بلکه پاشنه آشیل ما خواهد شد و زمانی ناگهان ما را از پا در می آورد. پس بهتر است با آن موجه شده ، آنرا محترم شمرده ، از آن الهام گرفته و در ارتباطهایمان جاریش کنیم .بخصوص ما روان شناسان که نقش خطیری در برابر مسئله عشق داریم . ولی متأسفانه به این وظیفه عمل نمی کنیم . در کار حرفه ایمان به آن بی توجه یا کم توجهیم . نه تنها مراجعین را از آن نهی کرده و از عواقب آن می ترسانیم بلکه خود نیز با کمک مکانیزهای دفاعی آشکار و پنهان از تجربه کردن آن می گریزیم بدون در نظر داشتن آسیبهای این گریز و وظیفه انسانی حرفه ای خود . و این بسیار تعجب آور است (مزلو ،1367).ا ین نوشتار در مورد عشق و روان درمانی است . قصد دارد اهمیت حضور یا عدم حضور این پدیده را در روان مراجعین توضیح داده و نقش آنرا در روان درمانی یادآور شود . سعی شده با استناد به شواهد موجود دلائل بی توجهی و انکار نقش عشق در فرایند کمک رسانی حرفه ای به افراد مبتلا به مشکلات روان شناختی تحلیل شده و پیشنهاداتی ارائه گردد.به این امید که راه آمده را باز نگری کرده و راه پیش روی را به درستی انتخاب نمائیم.

کلمات کلیدی

, عشق , روان درمانی , سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015406,
author = {حسن آبادی, حسین and شاهد مسعودی},
title = {عشق گمشده روان شناسان},
booktitle = {اولین همایش روان شناسی پویایی در ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عشق ،روان درمانی ، سلامت روان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عشق گمشده روان شناسان
%A حسن آبادی, حسین
%A شاهد مسعودی
%J اولین همایش روان شناسی پویایی در ایران
%D 2010

[Download]