سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان )

نویسندگان: محمد نبی گرگیج , مهدی نجفی , آزاده بردبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان

کلمات کلیدی

فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015411,
author = {محمد نبی گرگیج and نجفی, مهدی and بردبار, آزاده},
title = {فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان
%A محمد نبی گرگیج
%A نجفی, مهدی
%A بردبار, آزاده
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]