تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (39), شماره (127), سال (2006-12) , صفحات (105-126)

عنوان : ( سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , محمد جاویدی صباغیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق)

کلمات کلیدی

, سلسله مراتب وجود, ادب عرفانی فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015412,
author = {مهدوی, محمدجواد and جاویدی صباغیان, محمد},
title = {سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق)},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2006},
volume = {39},
number = {127},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {105--126},
numpages = {21},
keywords = {سلسله مراتب وجود- ادب عرفانی فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق)
%A مهدوی, محمدجواد
%A جاویدی صباغیان, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2006

[Download]