دومین کنفرانس سراسری آب , 2010-03-11

عنوان : ( تبادل آب سطحی و آب زیرزمینی و چگونگی اندازه گیری نشت آب )

نویسندگان: کیوان یوسفی سنگانی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبهای زیرزمینی و سطحی دو سیستم لاینفک هستند

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, آب سطحی, نشت, نشت سنج, مینی پیزومتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015420,
author = {یوسفی سنگانی, کیوان and محمدزاده, حسین},
title = {تبادل آب سطحی و آب زیرزمینی و چگونگی اندازه گیری نشت آب},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری آب},
year = {2010},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، آب سطحی، نشت، نشت سنج، مینی پیزومتر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبادل آب سطحی و آب زیرزمینی و چگونگی اندازه گیری نشت آب
%A یوسفی سنگانی, کیوان
%A محمدزاده, حسین
%J دومین کنفرانس سراسری آب
%D 2010

[Download]