همایش ملی نگاه جامعه شانسی به مسائل توسعه و فرهنگ , 2005-06-29

عنوان : ( فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی )

نویسندگان: محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی

کلمات کلیدی

, فرهنگ, توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015445,
author = {هوشمند, محمود},
title = {فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی},
booktitle = {همایش ملی نگاه جامعه شانسی به مسائل توسعه و فرهنگ},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {فرهنگ، توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی
%A هوشمند, محمود
%J همایش ملی نگاه جامعه شانسی به مسائل توسعه و فرهنگ
%D 2005

[Download]