هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک , 2009-05-19

عنوان : ( ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن )

نویسندگان: سیدمحمد جوادی مال آباد , مرتضی عنبرسوز , محمد مقیمان , غلامحسین احتشام زاده , ناصرقربان پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاینر های موجود در محفظه احتراق نیروگاههای گازی دچار سوختگی می شوند. در این مقاله دلایل سوختگی لاینر نیروگاه گازی قائن با استفاده از شبیه سازی عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها و عکسهای موجود نشان می دهند لاینرهای موجود در محفظه احتراق نیروگاه های گازی، از محل تقاطع با کراس فایر تیوب دچار سوختگی می گردند. نتایج نشان می دهند در ابتدای هر راه اندازی، بدلیل عبور شعله از لوله کراس فایر تیوب، دما بر روی بدنه لاینر در محل تقاطع با آن تا حدود 1030 درجه کلوین ( با صرفنظر از پدیده ذوب) افزایش پیدا کرده و باعث سوختگی بدنه لاینر می شود. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهند که پس از روشن شدن مشعل های مجاور و عدم عبور شعله از لوله کراس فایر تیوب، به دلیل تقارن رژیم جریان، دما در محل مذکور تا حدود 530 درجه کلوین کاهش پیدا می کند. راه اندازی های پیاپی نیروگاه می تواند باعث تکرار این پدیده شده که به مرور زمان باعث وارد آمدن آسیب جدی در محل ماکزیمم دما می شود. پیش بینی محل سوختگی با استفاده از حل عددی، تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی موجود نشان می دهد. بعد از پیش بینی صحیح محل سوختگی با استفاده از شبیه سازی، راهکارهای مختلف جهت کاهش شدت سوختگی و افزایش عمر این لاینرها مورد مطالعه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه هوای کمپرسور از طریق سوراخهای جانبی سطح لاینر به مشعل می رسد، قطر و توزیع این سوراخها می تواند نقش عمده ای بر شکل هندسی شعله و توزیع دما در داخل و روی سطح لاینر داشته باشد. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد سوراخها و افزایش حجم هوای ورودی ناشی از آن، دمای ناحیه مورد مطالعه (ناحیه سوختگی) 200 درجه سانتیگراد افزایش یافته که دلیل آن احتراق کاملتر سوخت و هوا می باشد. پیشنهاد می شود ناحیه مورد بررسی توسط مواد مناسب که بتوانند تا دمای 1100 درجه سانتیگراد را تحمل کنند، پوشش داده شود.

کلمات کلیدی

, لاینر, سوختگی, احتراق, نیروگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015456,
author = {جوادی مال آباد, سیدمحمد and عنبرسوز, مرتضی and مقیمان, محمد and غلامحسین احتشام زاده and ناصرقربان پناه},
title = {ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لاینر، سوختگی، احتراق، نیروگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A عنبرسوز, مرتضی
%A مقیمان, محمد
%A غلامحسین احتشام زاده
%A ناصرقربان پناه
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2009

[Download]