کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین , 2009-11-05

عنوان : ( بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمد آرین , سمیه افشار , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد

کلمات کلیدی

, ژئوتکنیک, خط دو قطار شهری مشهد, رسوبات ریزدانه, منشاء رسوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015458,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and محمد آرین and سمیه افشار and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد},
booktitle = {کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین},
year = {2009},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {ژئوتکنیک، خط دو قطار شهری مشهد، رسوبات ریزدانه، منشاء رسوبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد آرین
%A سمیه افشار
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین
%D 2009

[Download]