همایش توسعه و فرهنگ , 2006-07-07

عنوان : ( تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , علی فیروز زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرش نظامند و ارتباط ارگانیک بین پدیده های اجتماعی بعه عنوان یک اصل انکار ناپذیر در علوم انسانی مورد پذیرش قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار اقتصادی , توسعه پایدار فرهنگی , بلند مدت , استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015483,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and فیروز زارع, علی},
title = {تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور},
booktitle = {همایش توسعه و فرهنگ},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه پایدار اقتصادی ، توسعه پایدار فرهنگی ، بلند مدت ، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A فیروز زارع, علی
%J همایش توسعه و فرهنگ
%D 2006

[Download]