دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی , 2005-05-16

عنوان : ( نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو )

نویسندگان: مرتضی مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسایل بدیهی در زمینه اولویت بندی منطقی یک عرصه از فناوری، افراز منطقی آن است. با این حال در مورد فناوری نانو ابهاماتی در زمینه مبنای دسته بندی آن وجود دارد و افراز غیرمنطقی می‌تواند به موازی‌کاری، بخشی‌نگری و کارایی اندک منتهی شود. در این مقاله سعی می شود بخشها/ مراکز اصلی فناوری نانو از درخت فناوری های نانو استخراج شود. این بخشها/ مراکز می‌توانند مبنایی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در عرصه فناوری نانو باشند. حاصل کار 8 مرکز کاربردی (تقاضامحور) و 3 مرکز بنیادی (عرضه‌محور) می‌باشد.

کلمات کلیدی

, فناوری نانو, ایران, هسته‌های توسعه فناوری, تقاضامحور, عرضه‌محور, کاربردی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015487,
author = {مغربی, مرتضی},
title = {نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو},
booktitle = {دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فناوری نانو، ایران، هسته‌های توسعه فناوری، تقاضامحور، عرضه‌محور، کاربردی، بنیادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو
%A مغربی, مرتضی
%J دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
%D 2005

[Download]