سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد) )

نویسندگان: الهام داوطلب زرقی , احمد رئوفیان , علیرضا عاشوری , فاطمه ذبیحی زوارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سرچشمه یکی از سازندهای کرتاسه پیشین حوضه کپه داغ است. ضخامت این سازند در برش انجیربلاغ 413 متر بوده و عمدتاً شامل شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی می باشد. این سازند غنی از انواع ماکروفسیلها به ویژه دوکفه ایها و آمونیتهاست. مطالعه ماکروفسیلهای جمع آوری شده از سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ، منجر به شناسایی 15 جنس و 5 گونه ماکروفسیل مختلف شامل چهار جنس و دو گونه آمونیت، دو جنس و یک گونه خارپوست، دو جنس و دو گونه براکیوپود و هفت جنس دوکفه ای می باشد. از مهمترین این فسیلها، گونه براکیوپودSellithyris coxvellensis مطابق با بیوزون جهانی Deshayesits tuarkyricus، گونه براکیوپود Sulcirhynchia hythensis مطابق با بیوزون جهانی Deshayesits weissi، گونه خارپوست Epiaster toxasteroides، گونه آمونیت Deshayesites deshayesi مطابق با بیوزون جهانی Deshayesits deshayesi با سن (آپتین پیشین) و گونه آمونیت Cheloniceras cornuelianum مطابق با بیوزون جهانی Durfrenoya furcata با سن (آپتین پسین) می باشند و بر اساس آنها، سن سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ آپتین (پیشین ـ پسین) در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

سازند سرچشمه کرتاسه پیشین ماکروفسیل برش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015501,
author = {داوطلب زرقی, الهام and احمد رئوفیان and عاشوری, علیرضا and فاطمه ذبیحی زوارم},
title = {مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند سرچشمه کرتاسه پیشین ماکروفسیل برش انجیربلاغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد)
%A داوطلب زرقی, الهام
%A احمد رئوفیان
%A عاشوری, علیرضا
%A فاطمه ذبیحی زوارم
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]