سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس )

نویسندگان: فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی میکروفسیلهای فرامینیفری سازند نایبند، برش حسن آباد در 13 کیلومتری شمال باختری فردوس انتخاب شد. سازند نایبند در این برش از سنگ آهکهای ریفی عضو بیدستان تشکیل شده و خود توسط ماسه سنگهای منتسب به گروه شمشک (ژوراسیک) پوشیده شده است. در مطالعه انجام شده، تعداد 20 نوع مختلف از فرامینیفرهای شاخص تریاس پسین (نورین ـ رتین) شناسایی شده اند که در این میان، 14 جنس و گونه Atinerina cf. meridionali، Austrocolomia cf. marschlli، Coronipora cf. austriaca، Costifera sp.، Doutaxis birmmnica، Doutaxis metula، Galeanella minuta، Miliolechinia stellata، Ophthalmipora cf. dolomitica، Orthotrinacrina cf. expansa، Paleolitonella minima، Planiinvoluta carinata، Siculocosta battagliensis و Sigmoilina schaefer برای نخستین بار از ایران معرفی می شوند.

کلمات کلیدی

فرامینیفر تریاس پسین سازند نایبند فردوس برش حسن آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015502,
author = {فاطمه امیرحسنخانی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرامینیفر تریاس پسین سازند نایبند فردوس برش حسن آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس
%A فاطمه امیرحسنخانی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]