سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس )

نویسندگان: فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند نایبند، یکی از شناخته شده ترین واحدهای رسوبی تریاس ایران مرکزی است. رسوبات این سازند، حاوی مقادیر فراوانی از انواع ماکروفسیلهای مرجان، اسفنج، شکم پا، دوکفه ای، میکروفسیلهای فرامینیفری و انواع فسیلهای میکروپروبلماتیک است. در این پژوهش، بررسی فسیلهای میکروپروبلماتیک (Microproblematic) این سازند مدنظر بوده است. بدین منظور، برش حسن آباد در شمال باختری شهرستان فردوس مورد مطالعه قرار گرفته است. رخنمونهای سازند نایبند در این برش را عمدتاً سنگ آهکهای ریفی تکه ای (Patch reef) عضو بیدستان تشکیل می دهند. مطالعات انجام شده بر روی سنگ آهکهای مذکور منجر به شناسایی انواعی از میکروپروبلماتیکها نظیر Baccanella floriformis، Bacinella sp.، Gosaukamerella eomesozoic، Lithocodium sp.، Microtubs communis، Tamatophorella parvovesicuifer و Tubiphytes sp. شده است.

کلمات کلیدی

میکروپروبلماتیک تریاس پسین فردوس سازند نایبند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015503,
author = {فاطمه امیرحسنخانی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میکروپروبلماتیک تریاس پسین فردوس سازند نایبند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس
%A فاطمه امیرحسنخانی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]