سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک )

نویسندگان: فاطمه انجیدنی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت مطالعه زیست چینه نگاری سازند آب تلخ برش حمام قلعه با ترکیب سنگ شناسی شیل و مارن به رنگ خاکستری تا خاکستری مایل به آبی انتخاب گردید. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی میکروفسیلهای پلاژیک این منطقه چهار بیوزون شناسایی شد که معرف سن سانتونین پسین تا انتهای کامپانین پسین است.

کلمات کلیدی

زیست چینه نگاری آب تلخ حمام قلعه میکروفیسلهای پلانکتونیک سانتونین پسین کامپانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015504,
author = {فاطمه انجیدنی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری آب تلخ حمام قلعه میکروفیسلهای پلانکتونیک سانتونین پسین کامپانین پسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک
%A فاطمه انجیدنی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]