سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد )

نویسندگان: طیبه یعقوبی , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخنمونی از سنگهای کرتاسه پیشین در جنوب شهرستان گناباد، در خاور کوه کمرخید وجود دارد. در این پژوهش، نهشته های مذکور از نظر زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند. این توالی رسوبی از پایین به بالا شامل لایه هایی از کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن و سنگ آهکهای ضخیم لایه است که به صورت ناهمشیب بر روی شیلها و ماسه سنگهای ژوراسیک قرار گرفته و با گذر ناپیوسته توسط رسوبات کرتاسه پسین پوشیده می شود. در پی مطالعات دیرینه شناسی این ناحیه، میکروفونایی شامل روزن بران کف زی، جلبکهای آهکی و استراکودا همرا با ماکروفونایی از خارپوستان، دوکفه ایها و شکم پایان شناسایی شد. با توجه به تشخیص یک جنس و سه گونه از خارپوستان و ده جنس از روزن بران کف زی و جلبکهای آهکی، سن مجموعه فوق بارمین تا آلبین معرفی می شود. مطالعه مقاطع نازک نشان دهنده وجود رخساره هایی چون بیوکلاست وکستون، بیوکلاست پکستون، مادستون و... بوده و بیانگر رسوبگذاری در محیط رسوبی کم عمق و پلات فرم دریای آزاد (Fz7 و Fz8) است. همچنین میکروفاسیسهای استاندارد (SMF) مشاهده شده در مقاطع شامل میکروفاسیسهای استاندارد شماره 8، 9، 10، 18، 19و 23 می باشند.

کلمات کلیدی

میکروفاسیس کرتاسه پیشین گناباد کوه کمرخید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015508,
author = {طیبه یعقوبی and عاشوری, علیرضا and علی اصغر آریایی and قادری, عباس},
title = {بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میکروفاسیس کرتاسه پیشین گناباد کوه کمرخید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد
%A طیبه یعقوبی
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر آریایی
%A قادری, عباس
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]