سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) )

نویسندگان: مهدی بادپا , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی)

کلمات کلیدی

مرجان سرپوخووین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015510,
author = {بادپا, مهدی and کاوه خاکسار and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی)},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرجان سرپوخووین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی)
%A بادپا, مهدی
%A کاوه خاکسار
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]