سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری )

نویسندگان: زهره نکونام , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری

کلمات کلیدی

ایکنوجنس ریزوکورالیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015511,
author = {زهره نکونام and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایکنوجنس ریزوکورالیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری
%A زهره نکونام
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]