216 گردهمایی انجمن بین المللی الکتروشیمی , 2009-10-04

Title : ( Introducing a new solution for detecting the StSt IGC )

Authors: Mohammad Hadi Moayed ,

Citation: BibTeX | EndNote

Sensitization is a well-known phenomenon in stainless steels which make them susceptible to intergranular corrosion (IGC) or intergranular stress corrosion cracking (IGSCC). Accurate measuring of the degree of sensitization (DOS) is crucial and several methods1-5, have been developed for this purpose including electrochemical reactivation (EPR) technique as a standard procedure1. EPR is a quantitative, nondestructive method which indicates increasing sensitization by increasing C-ratio in 0.5M H2SO4 + 0.01M KSCN solution1. However, improving the EPR resolution, to detect the lowest possible DOS, by either modification in technique3-6, and/or solution constituents6- 8, is of great demand. In this study, a new solution owing better resolution on austenitic stainless steels DOS assessment is proposed. Moreover, replacing KSCN with the new dipassivator, make the new solution more immune with less hazardous effects.

Keywords

, حساس شدن, فولاد زنگ نزن, تکنیک دوباره اکتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015550,
author = {Moayed, Mohammad Hadi},
title = {Introducing a new solution for detecting the StSt IGC},
booktitle = {216 گردهمایی انجمن بین المللی الکتروشیمی},
year = {2009},
location = {وین},
keywords = {حساس شدن، فولاد زنگ نزن، تکنیک دوباره اکتیو شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Introducing a new solution for detecting the StSt IGC
%A Moayed, Mohammad Hadi
%J 216 گردهمایی انجمن بین المللی الکتروشیمی
%D 2009

[Download]