مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (82), سال (2009-9) , صفحات (47-80)

عنوان : ( برهان حدوث در مغرب زمین )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برهان حدوث بر وجود خدا یکی از دیرینه‌ترین براهین کلامی در شرق و غرب بوده و هست که تمامی تعبیرها و تقریرهای متعدد کلامی آن به گونه‌ای به نظریه خلق از عدم ارتباط دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با مطالعه و مراجعه به منابع قدیم و جدید علمی و کلامی مغرب‌زمین، طرح نوینی از این برهان ارائه شود و بر این اساس دو دلیل عقلی و دو دلیل علمی بر یکی از مقدمات آن ارائه شده است. دلیل نخست عقلی آن بر امتناع وجود نامتناهی بالفعل استوار است و دلیل دوم عقلی بر امتناع افزایش بر نامتناهی بالقوه و تبدیل آن به نامتناهی بالفعل تاکید دارد. یکی از دلایل علمی آن از نظریه‌های فیزیکی مربوط به مدل‌های آفرینش یعنی مدل مه‌بانگ تغذیه شده و دلیل دیگر آن بر اصول ترمودینامیک تکیه زده است. طرح نظریات متعدد در این زمینه و نقد بررسی هر یک از آن‌ها ساختار کلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.

کلمات کلیدی

, خلق از عدم, نامتناهی بالفعل, مدل مه‌بانگ, مدل نوسانی, مدل یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015568,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {برهان حدوث در مغرب زمین},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {41},
number = {82},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {47--80},
numpages = {33},
keywords = {خلق از عدم- نامتناهی بالفعل- مدل مه‌بانگ- مدل نوسانی- مدل یکنواختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهان حدوث در مغرب زمین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]