مطالعات اسلامی, دوره (37), شماره (74), سال (2007-3) , صفحات (66-80)

عنوان : ( نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیارى از آیات قرآن کریم اهل کتاب مخاطب قرار گرفته‏اند یااز عقاید و رسوم آنان سخن به میان آمده است. اما به نظر مى‏رسد مفسران به سبب نداشتن آگاهى دقیق و شناخت همه‏جانبه درباره عقاید و رسوم آنان، در مواردى به گونه‏اى سخن گفته‏اند که با واقعیت فاصله بسیار دارد. مثلاً خداوند متعال در آیه « صِبغَةَ اللَّهِ وَ مَن‏اَحسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَةً » به «آیین تعمید» اشاره کرده‏است. از میان مفسّرانى که به این معنا پى‏برده‏اند، برخى چون فَرّاء و طوسى از «تعمید کودکان» و بعضى چون زمخشرى، میبدى، نظام نیشابورى، بیضاوى و نسفى از «تعمید کودکان نصارى در آبى زرد رنگ» سخن گفته‏اند، در حالى که تعمید اهل کتاب نه منحصر به کودکان است و نه آب تعمید رنگ خاصى دارد. نگارندگان در این مقاله با بررسى و نقد آرای مفسّران در تفسیر «صبغه» (به عنوان نمونه) نشان مى‏دهند که مفسّرانى چون زمخشرى احتمالاً با مشاهدة رفتار مسیحیان یک منطقة خاص از «تعمید کودکان در آبى زردرنگ» سخن گفته و آن رسم را به همه مسیحیان نسبت داده‏اند و آن گاه مفسران بعدى همان سخن را تکرار کرده‏اند. بنابراین، مى‏توان گفت آگاهی های دینی ‏این مفسران محققانه، علمى و روشمند نیست و براى تدارک این کاستى باید آگاهى دقیق، علمى و مستند از عقاید و آیین‏هاى اهل کتاب را به «مبادى تفسیر» افزود.

کلمات کلیدی

, تفسیر قرآن, مفسّران قرآن کریم, صبغه, تعمید, زمخشرى.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015577,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
volume = {37},
number = {74},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {66--80},
numpages = {14},
keywords = {تفسیر قرآن، مفسّران قرآن کریم، صبغه، تعمید، زمخشرى.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]