جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (127), سال (2009-6) , صفحات (115-142)

عنوان : ( تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان )

نویسندگان: سارا فرضی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تحلیلی شخصیتهای اصلی داستان «دو زاهد» با نگاهی بر آنچه لکان از ساختمان نفسانی آدمی ارائه می‌دهد، خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, حیث خیالی, ساحت رمز و اشارت, حیث واقع, ژک لکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015596,
author = {فرضی, سارا and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {127},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {115--142},
numpages = {27},
keywords = {حیث خیالی، ساحت رمز و اشارت، حیث واقع، ژک لکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان
%A فرضی, سارا
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2009

[Download]