پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی, دوره (8), شماره (31), سال (2001-10) , صفحات (1-24)

عنوان : ( تحلیل تصویر دریا )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالهءحاضر به تحلیل یکی از رمزهای بزرگ مثنوی معنوی اثر جاودانهء مولانا جلال الدین محمد بلخی(604-672) می پردازد .سطوح دلالی واژهءدریا از مرحلهءنشانه تاسطح دلالت نمادین را بررسی وطبقه بندی می کند ،وپیوند میان دریا وتصاویرخیالی وابسته به آن را در یک خوشهء تصویری(Cluster Image)به نمایش می گذارد .ازطریق تحلیل تشبیهات و تمثیلات صورخیال دریا و وابسته های آن کوشیده تا ایده های بنیادین نهفته در ورای این تصویرها را تبیین نماید .دریا یکی از رمزهای کلان مولاتاست ،یک نماد فرارونده و بالنده است که جهان آرمانی نوع بشر وشکوه فرا سوی مرزهای حس رابه تصویرمی کشد .

کلمات کلیدی

, دریا, تصویر, تصویر زبانی , تصویر مجازی, تمثیل, ایده, نماد, نماد فرارونده پاییز 1380; -(31):1-24.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015608,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {تحلیل تصویر دریا},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2001},
volume = {8},
number = {31},
month = {October},
issn = {1735-4528},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {دریا،تصویر، تصویر زبانی ،تصویر مجازی،تمثیل،ایده،نماد،نماد فرارونده پاییز 1380; -(31):1-24.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تصویر دریا
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی
%@ 1735-4528
%D 2001

[Download]