علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (6), سال (2006-7) , صفحات (139-154)

عنوان : ( تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: علیرضا بیات , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

کلمات کلیدی

, تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن, pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015634,
author = {بیات, علیرضا and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن},
title = {تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {6},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {139--154},
numpages = {15},
keywords = {تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین
%A بیات, علیرضا
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]