ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب , 2010-04-28

عنوان : ( بررسی عملکرد پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کلیدر) )

نویسندگان: مهدی تیموری , میثم عمرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتری و نرم افزاری بررسی کمی تاثیر پروژه ها به وسیله اندازه گیری پارامترهای موثر در آن و مطالعه چگونگی دستیابی به اهداف اصلی و فرعی جزء اصول اساسی ارزیابی پروژه ها به نظر می رسد که ارزیابی پروژه های آبخیزداری نیز با توجه به هدف، حجم کار و هزینه بالای آن از این قاعده مستثنا نیست. در این تحقیق با توجه به عملیات اجرا شده ی مکانیکی و بیولوژیکی نقش این عملیات قبل و بعد از اجرا در کنترل سیل و تولید علوفه مورد مقایسه قرار گرفته و توجیه اقتصادی عملیات بیولوژیکی نیز بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر کاهش دبی اوج سیل در دوره برگشت های مختلف در اثر عملیات مزبور و نقش مثبت این عملیات در افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک بوده است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی, عملیات آبخیزداری, حوزه آبخیز کلیدر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015677,
author = {تیموری, مهدی and میثم عمرانی},
title = {بررسی عملکرد پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کلیدر)},
booktitle = {ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {ارزیابی، عملیات آبخیزداری، حوزه آبخیز کلیدر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کلیدر)
%A تیموری, مهدی
%A میثم عمرانی
%J ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]