تاریخ فلسفه و منطق زیست شناسی , 2009-01-28

عنوان : ( تبیین غایت شناختی در زیست شناسی ارسطو )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تفکر ارسطویی علت غایی برترین علت شمرده شده است

کلمات کلیدی

غایت علت فاعلی علت مادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015679,
author = {حقی, علی},
title = {تبیین غایت شناختی در زیست شناسی ارسطو},
booktitle = {تاریخ فلسفه و منطق زیست شناسی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {غایت علت فاعلی علت مادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین غایت شناختی در زیست شناسی ارسطو
%A حقی, علی
%J تاریخ فلسفه و منطق زیست شناسی
%D 2009

[Download]